Gure Autonomia


Euskal Autonomia Estatutua, nondik-nora?

Zer estatu mota da Espainia?
Nolakoa da Espainiako lurralde-antolaketa?
Zer da autonomia-estatutua?
Zein dira gure Estatutuaren ezaugarriak?
Zer da Kontzertu Ekonomikoa?
Zein dira Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde nagusiak?
Zein izan da Euskal Autonomia Estatutuaren bilakaera?
Zein izan dira Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak?